Nuorisovaltuusto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu