Nuorisovaltuusto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Ensi vuoden suunnittelua

PRIDno-2019-5438

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Seuraavassa kokouksessa 28.11. käsitellään ensi vuoden asiakirjoja, kuten tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Keskustellaan ensi vuoden painopisteistä ja tapahtumaideoista.

Päätös

Keskusteltiin ensi vuoden painopisteistä ja tapahtumaideoista. 

Käytiin muun muassa läpi osallisuusseminaarissa esille nousseita ideoita. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.