Nuorisovaltuusto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Laine ja Erik Arnst.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kia Tarvainen ja Erik Arnst.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.