Nuorisovaltuusto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Yhteistyö Ulvilan nuorisovaltuuston kanssa

PRIDno-2019-5412

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

 

Ulvilan nuorisovaltuusto on ollut yhteyksissä Porin nuvan puheenjohtajaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Pohditaan mahdollista yhteistyötä.

Päätös

Pohdittiin mahdollista yhteistyötä. 

Järjestetään ensi vuonna yhdessä esimerkiksi nuorisovaltuutettujen verkostoitusmistapahtuma. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.