Nuorisovaltuusto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 #paras2019 -palkinnot

PRIDno-2019-5459

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n #paras2019 -palkinnoista. (http://www.nuva.fi/paras)

Ehdotus

Esittelijä

  • Mea Vähä-Jaakkola, mea.vaha-jaakkola@pori.fi

Keskustellaan Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n #paras2019 -palkinnoista.

Päätös

Keskusteltiin Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry:n #paras2019 -palkinnoista. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.