Nuorisovaltuusto, kokous 1.4.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 80 Aktiivipäivien 2021 budjetti

PRIDno-2021-1477

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan ja päätetään Porin nuorisovaltuuston osallistujamäärä Aktiivipäivät ABC & HC -tapahtumaan 10.-11.4.2021. Päätetään budjetti osallistujamäärän mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Päätetään Porin nuorisovaltuuston osallistujamäärä ja budjetti Aktiivipäivät ABC & HC -tapahtumaan 10.-11.4.2021.

Päätös

Keskusteltiin Porin nuorisovaltuuston osallistujamäärästä ja päätettiin budjetista Aktiivipäivät ABC & HC -tapahtumaan 10.-11.4.2021.

Porin nuorisovaltuustosta osallistuu tapahtumaan yksi (1) edustaja. Mahdolliset myöhemmät ilmoittautumiset otetaan vielä vastaan.

Aktiivipäivien budjetiksi päätettiin 100€.