Nuorisovaltuusto, kokous 1.4.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi

Perustelut

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.