Nuorisovaltuusto, kokous 1.4.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 79 Osallistuva koulu -työryhmän edustaja

PRIDno-2021-1477

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan Porin nuorisovaltuuston edustaja Osallistuva koulu -työryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi
  • Riikka Kataja, riikka.kataja@pori.fi

Valitaan Porin nuorisovaltuuston edustaja Osallistuva koulu -työryhmään.

Päätös

Valittiin Porin nuorisovaltuuston edustajat Osallistuva koulu -työryhmään.

Varsinaiseksi edustajaksi valittiin Eevi Halminen ja varaedustajaksi Marissa Nurminen.