Nuorisovaltuusto, kokous 1.4.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi

Perustelut

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Lassi Kankaanpää ja Kalle Käkelä.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Robert Poussa ja Kalle Käkelä.