Nuorisovaltuusto, kokous 1.4.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 73 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Raisa Ranta

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.