Nuorisovaltuusto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 19 Kesän ryhmäytyminen

PRIDno-2019-1256

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Pohditaan mahdollista kesällä järjestettävää ryhmäytymistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto päättää mahdollisesta kesän ryhmäytymisestä

- paikan

- budjetin

- alustavan ajankohdan.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti alustavasti järjestää kesäkuussa ryhmäytymisen. Puheenjohtajisto selvittää ryhmäytymisen yksityiskohtia.

Äänestystulokset

  • Jaa 12 kpl 92%

    Eino Lähteenmäki, Anni Halminen, Julia Mäkivaara, Matti Sjöholm, Kia Tarvainen, Ella-Mari Halminen, Antti Knuuttila, Aleksi Halmela, Silja Nikkanen, Arttu Lindqvist, Sofia Rantanen, Kalle Käkelä

  • Ei 1 kpl 8%

    Lauri Suojanen