Nuorisovaltuusto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 21 Kevään kokousajankohdat

PRIDno-2019-1271

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan kevään 2019 kokousajankohdista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Päätetään kevään 2019 kokousajankohdat.

Päätös

Päätettiin kevään 2019 kokousajankohdiksi:

to 4.4. klo 16.30 (ylimääräinen kokous)

to 18.4. klo 16.30

to 2.5. klo 16.30

to 16.5. klo 16.30

to 6.6. klo 13.00