Nuorisovaltuusto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.