Nuorisovaltuusto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 22 META

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita esille tulevia asioita.