Nuorisovaltuusto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 18 Nuorisovaltuuston logo

PRIDno-2019-1254

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Kaupungin viestintä on vastannut logokysymykseen. Keskustellaan Nuorisovaltuuston logosta sekä markkinoinnista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto keskustelee logostaan sekä tekee päätöksen sen tulevaisuudesta.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti, että puheenjohtajisto on yhteydessä kaupungin viestintään ja kysyy uudelleen mahdollisuutta Nuorisovaltuuston omaan karhuun (, jota muutkin toimielimet saisivat käyttää).