Nuorisovaltuusto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aleksi Halmela ja Ella-Mari Halminen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Aleksi Halmela ja Ella-Mari Halminen.

Ella-Mari Halmisen poistuttua kokouksesta valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Antti Knuuttila.