Nuorisovaltuusto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 17 Toimintakertomuksen 2018 hyväksyminen

PRIDno-2019-1253

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi ja hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto käy läpi ja hyväksyy vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus