Nuorisovaltuusto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 20 Yhteistyö Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Lounais-Suomen piirin kanssa

PRIDno-2019-1252

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Lounais-Suomen Piiri on aikeissa järjestää eduskuntavaalipaneelin Porissa. Päätetään siitä, lähteekö Nuorisovaltuusto mukaan paneelin järjestämiseen esimerkiksi pohtimalla yhteisiä tilaratkaisuja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Suojanen, lauri.suojanen@pori.fi

Nuorisovaltuusto päättää lähteä mukaan yhteistyöhön Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Lounais-Suomen piirin kanssa esimerkiksi hakemalla yhteisiä tilaratkaisuja. Nuorisovaltuusto myös pitää mahdollisuuksien mukaan esittelypuheenvuoron tapahtumassa.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti lähteä mukaan yhteistyöhön Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Lounais-Suomen piirin kanssa esimerkiksi hakemalla yhteisiä tilaratkaisuja. Nuorisovaltuusto myös pitää mahdollisuuksien mukaan esittelypuheenvuoron tapahtumassa. Nuorisovaltuusto muistuttaa Lounais-Suomen piirihallitusta ottamaan paneeliin mukaan satakuntalaisia eduskuntavaaliehdokkaita.

Esteellisyys

  • Lauri Suojanen, Ann-Nina Heikkilä

Tiedoksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry - Lounais-Suomen Piiri ry.