Nuorisovaltuusto, kokous 15.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 216 Kannanotto sivistyslautakunnan talousesitykseen

PRIDno-2020-5530

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Hyväskytään kannanotto sivistyslautakunnan talousesitykseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Hyväskytään kannanotto sivistyslautakunnan talousesitykseen.

Liitteet

Oheismateriaali