Nuorisovaltuusto, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Kannanotto sivistyslautakunnan talousesitykseen

PRIDno-2020-5530

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään kannanotto sivistyslautakunnan talousesitykseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Hyväksytään kannanotto sivistyslautakunnan talousesitykseen.

Päätös

Hyväksyttiin kannanotto sivistyslautakunnan talousesitykseen stilistisin muutoksin sekä lisättiin kannanoton viimeiseen kappaleeseen lause: "Varsinkin nykyisessä tilanteessa, koronakevään ja etäopetuksen jälkeen monet nuoret ja lapset tarvitsevat tukea."

Liitteet

Oheismateriaali