Nuorisovaltuusto, kokous 15.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 212 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.