Nuorisovaltuusto, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Liittokokous

PRIDno-2020-5501

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuva ry järjestää liittokokouksen 20.-22.11.2020 Naantalissa. Päätetään ossalistujat, matkat ja majoitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan tapahtumasta.

Päätös

Keskusteltiin tapahtumasta. 

Halukkaiden tulee ilmoittaa osallistumisesta Riikalle 29.10. mennessä.

Budjetiksi päätettiin 3500€.