Nuorisovaltuusto, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Nuori Kulttuuri -tapahtuma

PRIDno-2020-5511

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Johanna Hurme kertoo Nuori Kulttuuri tapahtumasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan miten nuorisovaltuusto voi osallistua tapahtumaan.

Päätös

Keskusteltiin miten nuorisovaltuusto voi osallistua tapahtumaan.