Nuorisovaltuusto, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Nuorisovaltuuston budjetinleikkaus (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunki yhtenäistää vaikuttamistoimielinten budjettia. Talousarvio esityksessä nuorisovaltuustolta ollaan leikkaamassa 3000€ budjetista. Keskustellaan kannanoton tekemisestä.

Ehdotus

Tehdään kannanotto talousesitystä vastaan.

Päätös

 Päätettiin tehdä kannanotto talousesitystä vastaan.