Nuorisovaltuusto, kokous 15.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 223 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Päätösehdotus

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.