Nuorisovaltuusto, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erik Arnst ja Mea Vähä-Jaakkola.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Rantanen ja Kalle Käkelä.