Nuorisovaltuusto, kokous 15.10.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 219 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Raisa Ranta

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riikka Kataja, riikka.kataja@pori.fi
  • Raisa Ranta, raisa.ranta@pori.fi

Merkitään tiedoksi.