Nuorisovaltuusto, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi

Perustelut

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.