Nuorisovaltuusto, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 META

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.