Nuorisovaltuusto, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto kuulee seuraavat alustuspuheenvuorot:

- kaupunginhallituksen edustaja Raisa Ranta

- nuorisotyöntekijä Riikka Kataja

- lautakuntaedustajat

- työryhmäedustajat

- terveiset tapahtumista

Käsitellään myös muut ilmoitusasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätettiin Porin nuorisovaltuuston edustajaksi Nuori Kulttuuri Talks -tapahtumaan (22.5.2021 klo 15.00-16.30) Anni Halminen.

Merkittiin loput tiedoksi.