Nuorisovaltuusto, kokous 15.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Yhteistyö Ulvilan nuorisovaltuuston kanssa

PRIDno-2021-1684

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Ulvilan nuorisovaltuuston ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n Lounais-Suomen piirin puheenjohtaja Verna Myllymaa vierailee Porin nuorisovaltuuston kokouksessa. Keskustellaan Porin ja Ulvilan nuorisovaltuustojen välisestä yhteistyöstä sekä LSP:n toiminnasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Keskustellaan Porin ja Ulvilan nuorisovaltuustojen välisestä yhteistyöstä sekä LSP:n toiminnasta.

Päätös

Verna Myllymaa ilmoitti itsensä esteelliseksi eikä päässyt kokoukseen, joten keskustelu yhteistyöstä Ulvilan ja Porin nuorisovaltuston välillä siirretään ensi kokouksen asialistaan.