Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Ääntenlaskijat

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan järjestäytymiskokoukseen kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan järjestäytymiskokouksen ääntenlaskijoiksi Tessaliina Jokela ja Robert Poussa.

Päätös

Valittiin järjestäytymiskokoukseen ääntenlaskijoiksi Elsa-Maria Oksanen ja Robert Poussa.