Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Alueparlamenttiedustajien ja nuvakummien valinta

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta nuvakummi ja edustaja läntisen Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta nuvakummi ja edustaja Itä-Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta nuvakummi ja edustaja Pohjois-Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta nuvakummi ja edustaja keskustan alueparlamenttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta nuvakummi ja edustaja läntisen Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta nuvakummi ja edustaja Itä-Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta nuvakummi ja edustaja Pohjois-Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta nuvakummi ja edustaja keskustan alueparlamenttiin.

Päätös

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta Matti Sjöholm nuvakummiksi ja edustajaksi läntisen Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta Mirella Keto nuvakummiksi ja edustajaksi Porin keskustan alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta Miika Palin nuvakummiksi ja edustajaksi Itä-Porin alueparlamenttiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta Elsa-Maria Oksanen nuvakummiksi ja edustajaksi Pohjois-Porin alueparlamenttiin.