Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Alustava tilinpäätös vuodelta 2021

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi vuoden 2021 toteuma (liite) ja todetaan 15 000 euron budjetista käytettäneen alustavasti 2013,​35 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Sjöholm, matti.sjoholm@pori.fi

Käydään läpi vuoden 2021 toteuma (liite) ja todetaan 15 000 euron budjetista käytettäneen alustavasti 2013,​35 €.

Päätös

Hyväksytään vuoden 2021 toteuma. Budjetista on käytetty alustavasti 2013.35€

Käytettyyn budjettiin ei ole merkattu 2.12 kokousruokailun kuluja eikä järjestäytymiskokouksen (16.12) kuluja. 

Rahastonhoitaja valtuutetaan päivittämään budjettikatsaus.