Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Edustajien valinta Nuori Pori Harrastaa -työryhmään

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja Nuori Pori Harrastaa -työryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja Nuori Pori Harrastaa -työryhmään.

Päätös

Jäsenten puutteen vuoksi edustajan valinta siirretään vuoden 2022 nuorisovaltuuston päätettäväksi.