Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Edustajien valinta SataNuvaan

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta neljä (4) edustajaa ja varaedustaja SataNuvaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta neljä (4) edustajaa ja varaedustaja SataNuvaan.

Päätös

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta Matti Sjöholm, Miika Palin, Robert Poussa ja Mirella Keto neljä (4) edustajaa  SataNuvaan.

Varaedustajaa ei valittu.