Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Edustajien valinta lapsi- ja nuorisopoliittiseen johtoryhmään

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja lapsi- ja nuorisopoliittiseen johtoryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja lapsi- ja nuorisopoliittiseen johtoryhmään.

Päätös

Valittiin vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja lapsi- ja nuorisopoliittiseen johtoryhmään.

Edustaja: Elsa-Maria Oksanen

Varaedustaja: Ella-Mari Halminen