Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Kansainvälisyysvastaavan ja -toimikunnan valinta

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustolle kansainvälisyysvastaava sekä kansainvälisyystoimikunta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustolle kansainvälisyysvastaava sekä kansainvälisyystoimikunta.

Päätös

Valittiin vuoden 2022 nuorisovaltuustolle kansainvälisyysvastaava sekä kansainvälisyystoimikunta.

Kansainvälisyysvastaava: Miika Palin

Kansainvälisyystoimikunta: Robert Poussa, Matti Sjöholm ja Mirella Keto.