Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Kokouskutsu on lähetetty nuorisovaltuutetuille ajoissa, sekä esityslista on julkaistu kaupungin nettisivuilla. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsut on lähetetty ennen määräaikaa (järjestäytymiskokouksen kohdalla seitsemän (7) päivää ennen kokousta) ja kokouksessa on läsnä yksi (1) puheenjohtajiston edustaja sekä neljä (4) muuta nuorisovaltuutettua. Järjestäytymiskokouksessa kaikki porilaiset 13-20-vuotiaat nuoret ovat äänivaltaisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.