Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Kokouksen sihteerin valinta

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan järjestäytymiskokouksen sihteeri.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan järjestäytymiskokouksen sihteeriksi Miika Palin.

Päätös

Järjestäytymiskokouksen sihteeriksi valittiin Miika Palin.