Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Lautakuntaedustajien valinta

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja elinvoima- ja ympäristö lautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja teknisen lautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja perusturvalautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja elinvoima- ja ympäristö lautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja teknisen lautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja perusturvalautakunnan kokouksiin.

Päätös

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Edustaja: Ella-Mari Halminen

Varaedustaja: Robert Poussa

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja elinvoima- ja ympäristölautakunnan kokouksiin.

Edustaja: Matti Sjöholm

Varaedustaja: Mirella Keto

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja perusturvalautakunnan kokouksiin.

Edustaja: Miika Palin

Varaedustaja: Ella-Mari Halminen

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja teknisen lautakunnan kokouksiin.

Edustaja: Robert Poussa

Varaedustaja: Elsa-Maria Oksanen