Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 META

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.