Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Käydään läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Käytiin läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.