Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Toimikuntien puheenjohtajat eivät esittele toimikuntien tilanteita, koska kyseessä on järjestäytymiskokous.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Toimikuntien puheenjohtajat eivät esittele toimikuntien tilanteita, koska kyseessä on järjestäytymiskokous.

Päätös

Päätettiin esitykseen mukaan.