Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Osavuosikertomuksen hyväksyminen kuluvalta vuodelta

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Järjestäytymiskokouksessa käydään läpi ainoastaan osavuositoimintakertomus ajalta 1.1.-16.12.2021. Lopullinen toimintakertomus 2021 hyväksytään vuoden 2022 alussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy osavuositoimintakertomuksen ajalta 1.1.-16.12.2021.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.