Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Tessaliina Jokela ja Robert Poussa.

Päätös

Järjestäytymiskokoukselle valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Elsa-Maria Oksanen ja Robert Poussa.