Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Rahastonhoitajan valinta

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustolle rahastonhoitaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustolle rahastonhoitaja.

Päätös

Valittiin yksimielisesti vuoden 2022 nuorisovaltuustolle rahastonhoitajaksi Robert Poussa.