Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Sihteeristön valinta

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustolle sihteeri ja varasihteeri.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Valitaan vuoden 2022 nuorisovaltuustolle sihteeri ja varasihteeri.

Päätös

Valittiin yksimielisesti vuoden 2022 nuorisovaltuustolle sihteeriksi Mirella Keto ja varasihteeriksi Miika Palin.