Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Talousarvio vuodelle 2022

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Hyväskytään talousarvio vuodelle 2022. (liite)

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Hyväskytään talousarvio vuodelle 2022. (liite)

Päätös

Päätösesityksen mukaan.