Nuorisovaltuusto, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022

PRIDno-2021-5723

Valmistelija

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite).

Ehdotus

Esittelijä

  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi

Hyväksytään tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (liite).

Päätös

Päätösesityksen mukaan.